HSUHK | EN | A A A

教學團隊

Dr Gavin Bui Hiu-yuet 貝曉越博士
課程主任
英文系副主任
副教授
Dr Jay Parker
英文系副教授
Dr Anna Tso Wing-bo 曹穎寶博士
英文系系主任
副教授
Dr Maggie Ma Jing-jing 馬晶靜博士
英文系副教授
Dr Michelle Huang Zeping 黃澤萍博士
英文系助理教授
Dr Beatrice Ma Kuen-Fong 馬冠芳博士
英語研習中心總監
英文系高級講師
Dr Amy Kong Ying-yuk 江影玉博士
英語研習中心協調員
英文系高級講師
Dr Heidi Wong Wai-lam 黃瑋琳博士
英文系講師
Dr Kaela Zhang Peijia 張培佳博士
英文系講師

(852) 3963 5503 / 3963 5714

fb.me/hsuhkeng

© 2021 The Hang Seng University of Hong Kong. All Rights Reserved.