HSUHK | EN | A A A

教学团队

Dr Gavin Bui Hiu-yuet 贝晓越博士
课程主任
英文系副主任
副教授
Dr Jay Parker
英文系副教授
Dr Anna Tso Wing-bo 曹颖宝博士
英文系系主任
副教授
Dr Maggie Ma Jing-jing 马晶静博士
英文系副教授
Dr Michelle Huang Zeping 黄泽萍博士
英文系助理教授
Dr Beatrice Ma Kuen-Fong 马冠芳博士
英语研习中心总监
英文系高级讲师
Dr Amy Kong Ying-yuk 江影玉博士
英语研习中心协调员
英文系高级讲师
Dr Heidi Wong Wai-lam 黄玮琳博士
英文系讲师
Dr Kaela Zhang Peijia 张培佳博士
英文系讲师

(852) 3963 5503 / 3963 5714

fb.me/hsuhkeng

© 2021 The Hang Seng University of Hong Kong. All Rights Reserved.